בובה משדה התעופה, חניה מפה




המפה בוביי משדה התעופה, חניה